การตลาด

July 31, 2020

โครงการ Depa Mini Transformation Voucher (รุ่น 2)

โครงการที่สนับสนุนเงินให้เปล่า (Grant) เพื่อช่วย SMEs ไทยรายเล็กให้สามารถปรับปรุงหรือเปลี่ยนธุรกิจสู่ยุคดิจิทัลด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโนยีได้ และนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อช่วยสร้างข้อมูลในการบริหารจัดการยกระดับธุรกิจ […]
January 8, 2020

KOCs เป็นใคร? สำคัญกับการตลาดอย่างไร? และจะสร้างประโยชน์จาก KOCs ได้อย่างไร?

นักการตลาดหลายคนคงคุ้นเคยกับ Influencer หรือ Key Opinion Leaders […]